.
Language

Hizmetlerimiz

• İklime ve yetişme ortamlarına bağlı bitki su ihtiyacının analizi
• Peyzaj bitki projelerinde bitki su ihtiyaç tespitleri
• Sulama sistemi programlama
• Sulama sistemi dizaynı
• Entegre proje teslimi
• Sulama Sistemi maliyet mühendisliği
• Uygulama maliyet kontrollüğü
• Saha fizibilite çalışması
• Proje ve uygulama değerlendirmesi
• Projelendirme, uygulama ve satın alma danışmanlığı
• Ürün Satışı
• Uygulama Servis ve bakım
Copyright © 2004-2014 Rainplus